افتتاح بخش NICU

افتتاح بخش NICU

فاز 1 بخش NICU ساختمان کوثر روز سه شنبه مورخ 94/2/1 با حضور برخی مسئولین بیمارستان و کارکنان بخش ، افتتاح شد.لازم به ذکر است این بخش دارای 7 تخت ویژه نوزادان می باشد که در فاز اول دو تخت آن تجهیز و راه اندازی گردید.

تصاویر خبر

درباره بیمارستان

اين بيمارستان وابسته به موسسه غير انتفاعي محب و زير مجموعه دانشگاه علوم پزشکي ايران مي باشد.اين مرکز خدمات متنوعي از جمله ارتوپدي ، مغز و اعصاب ، ENT، زنان زايمان ، ارتوپدي ،ارولوژي و ... به بيماران ارائه مي دهد. کليه بيماران داراي بيمه هاي پايه و مکمل مي تواننداز خدمات اين بيمارستان استفاده نمايند.همچنين اين مرکز داراي بخش هاي ويژه مخصوص پذيرش بيماران خارجي مي باشد.