برگزاری سمینار آموزشی تفریحی بیمارستان محب کوثر

برگزاری سمینار آموزشی تفریحی بیمارستان محب کوثر

به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانی، بیمارستان محب کوثر با همکاری بیمارستانهای شهید هاشمی نژاد، محب مهر، محب یاس و مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی؛ سمینار آموزشی- تفریحی با عنوان «ارتقای کیفیت زندگی کاری» با حضور مدیران، مسئولان و کارکنان بیمارستانهای نامبرده در مجموعه ورزشی اقامتی چاکسر شمال برگزار نمود. این سمینار در دوتاریخ 23تا 25 مهر ماه و 30 مهر تا 2 آبان سال جاری با هدف ارتقای دانش و افزایش شور و همبستگی سازمانی بین کارکنان و مسئولان مجموعه بیمارستانهای شهید هاشمی نژاد و محب برگزار گردید. در این سمینار، اساتید منتخب مدیریتی و روانشناسی پیرامون مهارتهای حل مسئله و مقابله با فشارها، همچنین مباحث تخصصی ویژه مدیران و کارکنان به ایراد سخن پرداخته و بازیهای مدیریتی و آموزشی ویژه کارکنان نیز انجام شد. 


درباره بیمارستان

اين بيمارستان وابسته به موسسه غير انتفاعي محب و زير مجموعه دانشگاه علوم پزشکي ايران مي باشد.اين مرکز خدمات متنوعي از جمله ارتوپدي ، مغز و اعصاب ، ENT، زنان زايمان ، ارتوپدي ،ارولوژي و ... به بيماران ارائه مي دهد. کليه بيماران داراي بيمه هاي پايه و مکمل مي تواننداز خدمات اين بيمارستان استفاده نمايند.همچنين اين مرکز داراي بخش هاي ويژه مخصوص پذيرش بيماران خارجي مي باشد.